DANH MỤC SẢN PHẨM
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
TK60

TK60

662.000 VNĐ
Tủ NT880

Tủ NT880

941.000 VNĐ
ATH1000, ATH1200

ATH1000, ATH1200

812.000 VNĐ
NTH2010

NTH2010

1.670.000 VNĐ
HR1960-3K

HR1960-3K

4.358.000 VNĐ
DC940H1

DC940H1

3.150.000 VNĐ
TU09K2B

TU09K2B

3.733.000 VNĐ
TU2F

TU2F

1.760.000 VNĐ
TU981

TU981

1.087.000 VNĐ
TU88G,TU118G

TU88G,TU118G

1.550.000 VNĐ
Bàn DT1890H1

Bàn DT1890H1

3.171.000 VNĐ
GL303

GL303

2.263.000 VNĐ
GL101

GL101

695.000 VNĐ
VT1

VT1

530.000 VNĐ
SG216H

SG216H

850.000 VNĐ
TK100

TK100

838.000 VNĐ
HRH2412C5

HRH2412C5

3.696.000 VNĐ
DC940H2

DC940H2

3.805.000 VNĐ
DC2000V2

DC2000V2

10.395.000 VNĐ
SG350B

SG350B

1.103.000 VNĐ
SVH1810OV,CN: SVH2010OV,CN: SHV2412OV

SVH1810OV,CN: SVH2010OV,CN: SHV2412OV

1.176.000 VNĐ
TU88S, TU118S

TU88S, TU118S

1.302.000 VNĐ
TU08

TU08

2.460.000 VNĐ
Bàn DT1890H2

Bàn DT1890H2

2.252.000 VNĐ
Bàn DT1890V2, DT2010V2

Bàn DT1890V2, DT2010V2

5.093.000 VNĐ
SL225S

SL225S

626.000 VNĐ
SG130H

SG130H

420.000 VNĐ
ATH2412CN

ATH2412CN

1.893.000 VNĐ
NT1960KGA

NT1960KGA

2.991.000 VNĐ
SG501

SG501

987.000 VNĐ
TU15B2C3

TU15B2C3

3.507.000 VNĐ
HR1960-3B

HR1960-3B

3.940.000 VNĐ
Tủ NT1960

Tủ NT1960

1.220.000 VNĐ
NTH4315

NTH4315

7.992.000 VNĐ
TU4F

TU4F

2.431.000 VNĐ
TU981-3K

TU981-3K

2.665.000 VNĐ
GH05

GH05

1.202.000 VNĐ
VT2

VT2

441.000 VNĐ
SG702

SG702

822.000 VNĐ
TỦ NT1260

TỦ NT1260

1.135.000 VNĐ
Tủ ghép 6 buồng

Tủ ghép 6 buồng

8.831.000 VNĐ
SVH2812CN,OV: SVH3012CN,OV: SVH13612CN,OV

SVH2812CN,OV: SVH3012CN,OV: SVH13612CN,OV

2.238.000 VNĐ
HRH1810 , HRH2010, HRH2412

HRH1810 , HRH2010, HRH2412

2.373.000 VNĐ
DC1840V5

DC1840V5

14.595.000 VNĐ
GL307

GL307

1.381.000 VNĐ
SG669B

SG669B

1.271.000 VNĐ
TU88-7D

TU88-7D

2.121.000 VNĐ
Bàn DT1890H4, DT2010H4

Bàn DT1890H4, DT2010H4

2.688.000 VNĐ
Bàn DT1890V4, DT2010V4

Bàn DT1890V4, DT2010V4

5.298.000 VNĐ
SG601H

SG601H

950.000 VNĐ
TU15B3C4

TU15B3C4

4.793.000 VNĐ
SVH4016

SVH4016

6.017.000 VNĐ
ATH4016

ATH4016

6.111.000 VNĐ
Tủ NT1960G

Tủ NT1960G

2.080.000 VNĐ
GL109

GL109

993.000 VNĐ
TQ08, da thật

TQ08, da thật

4.725.000 VNĐ
TU09K4C

TU09K4C

4.657.000 VNĐ
TU09K3B

TU09K3B

2.767.000 VNĐ
GH07

GH07

2.011.000 VNĐ
SL601S

SL601S

722.000 VNĐ
SG704

SG704

866.000 VNĐ
Ghế SG606

Ghế SG606

1.071.000 VNĐ
HR1800-2B, HR950-3B

HR1800-2B, HR950-3B

2.205.000 VNĐ
DC1340H1

DC1340H1

4.500.000 VNĐ
TU16

TU16

2.473.000 VNĐ
SG1020

SG1020

1.355.000 VNĐ
VT532

VT532

651.000 VNĐ
SG710H

SG710H

851.000 VNĐ
SG529

SG529

546.000 VNĐ
GL111

GL111

938.000 VNĐ
TU983

TU983

1.218.000 VNĐ
Bàn DT3212V7

Bàn DT3212V7

13.000.000 VNĐ
TQ10

TQ10

3.087.000 VNĐ
SG801

SG801

1.964.000 VNĐ
NT1960GA

NT1960GA

2.342.000 VNĐ
GL112

GL112

982.000 VNĐ
Tủ ghép 7 buồng

Tủ ghép 7 buồng

9.740.000 VNĐ
Tủ NT1960-3B

Tủ NT1960-3B

3.490.000 VNĐ
TU09K2, TU09K2N

TU09K2, TU09K2N

2.420.000 VNĐ
TQ11

TQ11

3.266.000 VNĐ
SL710S

SL710S

660.000 VNĐ
SG550K

SG550K

457.000 VNĐ
GL314

GL314

1.865.000 VNĐ
GL113

GL113

662.000 VNĐ
TU118-7DB

TU118-7DB

2.221.000 VNĐ
DC2200H2

DC2200H2

7.637.000 VNĐ
TU983-3K

TU983-3K

2.820.000 VNĐ
TQ12

TQ12

3.276.000 VNĐ
NT1960-3BA

NT1960-3BA

3.780.000 VNĐ
DT1890H17

DT1890H17

3.418.000 VNĐ
TU984

TU984

1.271.000 VNĐ
SG903

SG903

2.300.000 VNĐ
SL712S

SL712S

660.000 VNĐ
SL718M

SL718M

896.000 VNĐ
GL204

GL204

1.026.000 VNĐ
TU986-3K

TU986-3K

3.607.000 VNĐ
TQ24

TQ24

8.274.000 VNĐ
CHỨNG NHẬN
alt_img alt_img
LIÊN KẾT WEBSITE
FAPAGE
Hotline: 0902 531 581

Nội Thất Hòa Phát

Nội Thất Hòa Phát

Nội Thất Hòa Phát